บริษัท โกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด


มุ่งพัฒนา คัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศ จากทั่วทุกมุมโลก
เน้นคุณภาพและบริการ บนพื้นฐานของความเป็นมืออาชีพ