ประวัติความเป็นมา

บริษัท โกลบอล โอเชี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินธุรกิจนำเข้าและจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปโภค บริโภค จากหลายประเทศชั้นนำทั่วโลก ด้วยความที่เติบโตและคลุกคลีในกลุ่มธุรกิจอาหารมายาวนาน ทำให้เราได้รับข้อมูลในเชิงลึก เกี่ยวกับธุรกิจอาหารในทุกๆ ด้าน ทั้งในเรื่องของสินค้า การขนส่ง และการให้บริการในอีกหลายๆด้านที่มีความเกี่ยวข้อง เราจึงตั้งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าในกลุ่มธุรกิจอาหารเป็นเป้าหมายหลัก เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพดี ตรงตามความต้องการ และได้ รับบริการอันเป็นที่พึงพอใจ อีกทั้งในส่วนของการควบคุมและดูแลคุณภาพสินค้า เราได้วางรากฐานและพัฒนาระบบการจัดเก็บสินค้า เพื่อการรักษาคุณภาพของสินค้าและความปลอดภัยในการบริโภค

นอกจากนี้ในด้านของสินค้า ทางบริษัทก็ได้มีการบริหารการจัดการสินค้า โดยใช้หลักการบริหารแบบ FIFO (First In First Out) เพื่อไม่ให้สินค้าคงค้างในคลังสินค้าเป็นเวลานาน และเพื่อให้กลุ่มลูกค้ารับสินค้าที่เป็นล็อตใหม่เสมอ ในด้านของการให้บริการ บริษัทให้ความสำคัญโดยวางเป้าหมายให้สินค้าถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว และรักษาคุณภาพของสินค้า ไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด